UPUTSTVO ZA KUPOVINU ROBE NA RATE   

Roba se prodaje pod sledećim uslovima: 
• za iznose od 3.000,00 RSD DO 10.000,00 RSD odobrava se prodaja na 3 jednake mesečne rate
• za iznose preko 10.000,00 RSD DO 50.000,00 RSD odobrava se prodaja na 6 jednakih mesečnih rata
• za iznose preko 50.000,00 dinara nije moguća prodaja na rate bez odobrenja službe komercijale.  

Kupac mora da ispunjava sledeće uslove: 
• da je zaposlen na neodređeno vreme 
• da firma u kojoj radi isplaćuje redovno zarade u skladu sa Zakonom o radu 
• da firma u kojoj radi u zadnjih 365 dana nije imala blokiran tekući račun duže od 10 dana 
• da prosečan iznos primanja u poslednja 3 meseca umanjen za obustave bude najmanje dvostruko veći od iznosa kupovine 
• da izdata Potvrda od strane preduzeća ne bude starija od 5 dana 
• da doneta Potvrda i Administrativna zabrana sadrže sve potrebne podatke  

Da bi kupac kupio robu na rate potrebno je da izvrši sledeće korake: 
1) Preuzeti sa sajta obrasce Potvrda i Administrativna zabrana 
2) Odštampati Potvrdu u 1 primerku, a administrativnu zabranu u 2 primerka 
3) Odštampanu dokumentaciju dati na popunjavanje i overu u nadležnoj službi u preduzeću u kojoj je kupac zaposlen  
4) Popunjenu i overenu dokumentaciju zajedno sa fotokopijom lične karte doneti u prodajni objekat 
5) Nakon odabira robe prodavac popunjava Ugovor o prodaji robe sa obročnom otplatom cene i RKPDV obrazac (obrasci se nalaze u prodavnici) i po potpisivanju jedan primerak ugovora ostavlja kupcu, nakon čega kupac može da preuzme robu.  
Prilikom uplate rata, bez obzira da li je vrši preduzeće ili kupac obavezno u pozivu na broj upisati broj ugovora.