MONA Internet prodavnica

Opšti uslovi poslovanja MONA Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu MONA d.o.o. Beograd (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Internet  prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu MONA d.o.o. Beograd. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrošača.

Načini isporuke

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču na neki od sledećih načina:

  1. slanjem robe preko kurirske službe, pri čemu troškove isporuke snosi potrošač u iznosu naznačenom na važećem cenovniku kurirske službe u vreme slanja porudžbine
  2. slanjem robe u neki od maloprodajnih objekata prodavca (prema zahtevu potrošača) koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, pri čemu je potrošač u obavezi da robu preuzme iz maloprodajnog objekta.

Za sve porudžbine vrednosti manje od 5.000,00 dinara potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke prilikom preuzimanja pošiljke plati direktno kuriru iznos od 250,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost 5.000,00 dinara  ili više isporuka je besplatna.

Način plaćanja

Potrošač robu može platiti pouzećem ili putem Interneta platnim karticama VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

O vremenu dostave robe Kupac će biti obavešten telefonom od strane kurirske službe.

Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana posle narudžbine. Za robu kupljenu preko internet prodavnice rok isporuke je do 5 (pet) dana od dana prijema porudžbine od strane potrošača.

Isporuke se ne vrše nedeljom i državnim praznicima.

Isporuka robe se vrši isključivo na teritoriji Republike Srbije, osim na teritoriji AP Kosovo i Metohija.

Cene u MONA Internet prodavnici

Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene važe samo za kupovinu u Internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u maloprodajnim objektima Prodavca.

Odustanak od kupovine

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, odnosno trećeg lica koje je odredio potrošač, a koje nije prevoznik, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koju vraća, a koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Zaštita ličnih podataka

Prodavac obezbeđujemo sigurnost i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kurirska služba koja vrši dostavu kupljene robe ima mogućnost pristupa podacima potrebnim za izvršenje ugovorenog posla – ime, prezime, adresu i broj telefona potrošača.

Potrošač je odgovoran za pristup svom sistemu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Takođe, Potrošač garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Prodavcu.

Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke potrošača u skladu sa propisima. Navedeni podaci će se koristiti isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije.

Potrošač može dati saglasnost Prodavcu da ga obaveštava o svojim novim ponudama, akcijama i sniženjima na broj telefona i e-mail adresu. Potrošač u svakom trenutku, slanjem zahteva u pisanoj ili elektronskoj formi, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenuta obaveštenja.

Primedbe i reklamacije

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu korisnickisevis@mona.rs,

2. na broj telefona 011/3284-396 u periodu od 08-16h svakog radnog dana

3. redovnom poštom na adresu - MONA d.o.o. Beograd, Cara Uroša 62-64, 11000 Beograd (sa naznakom „Za MONA Internet prodavnicu“)

Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti potrošaču koliko dugo će biti razmatrana. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Završne odredbe

Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.