Primedbe i reklamacije

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu korisnickisevis@monaoutlet.rs,

2. na broj telefona 011/3284-396 u periodu od 08-16h svakog radnog dana

3. redovnom poštom na adresu - MONA d.o.o. Beograd, Cara Uroša 62-64, 11000 Beograd (sa naznakom „Za MONA Internet prodavnicu“)

Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti potrošaču koliko dugo će biti razmatrana. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.